Kendi beyninin labirentlerinde kaybolmuş biri…

Psikoz

Sarah Kane

psikoz-4-48-kitabi-sarah-kane-Front-1Belirtiler: Yemek yememek, uyumamak, konuşmamak, cinsel dürtü yok, umutsuzluk içinde ölmek istiyor.

Teşhis: Marazi Üzüntü

Sertralin 50 mg. Uykusuzluk daha kötüleşti, ağır endişe, iştahsızlık, (kaybedilen kilo 17 kg) intiharla ilgili fikir, plan ve niyette artış. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kullanmayı bırakmış.

Zopiklan, 7.5 mg. Uyudu. Ataktan sonra bırakmış. Doktorun ikazlarına rağmen hasta hastaneyi terk etmek istemiş. Kendi cüssesinin iki katı büyüklüğündeki üç erkek hemşire tarafından engellenmiş. Hasta tehditkar ve yardımcı olmayan türden. Paranoyak düşünceler -Hastane personelinin kendini zehirlediğini düşünüyor.

Melleril 50 mg. Kullanıyor.

Lofepramin 70 mg. 140 mg’ye arttırılmış sonra 210 mg’ye.
Alınan kilo 12 kg. Kısa dönem hafıza kaybı başka yan etkisi yok.

Hasta yatağına daha çok ihtiyacı olan acildeki aşırı psikozlu bir hastanın gelişiyle hastaneden taburcu edilip aile yanına verildi.
Sitalopram, 20 mg. Sabah titremesi, Başka yan etkisi yok.
Lofepramin ve Sitalopram, hasta yan etkilerine sinirlendiğinden ve açık bir düzelme etkisi görmediğinden kullanmayı bıraktı. Diğer belirtileri: Baş Dönmesi ve sersemlik. Hasta devrilmeye, bayılmaya ve dışarı çıkıp arabaların önünde yürümeye başladı. Kuruntulu fikirler -uzman doktorum deccal olduğunu sanıyor.

Fluoksetin hidroklorür, ticari adı Prozak, 20 mg, 40 mg’ye arttırıldı. Uykusuzluk, değişen

iştah, (kaybedilen kilo 14 kg) ağır endişe, orgazma ulaşamama, birkaç doktor ve ilaç üreticilerine karşı cinai fikirler. Bıraktı.

Ruh hali: Aşırı öfke
Duygusal Uyumsuzluk: Çok öfkeli

Thorazin, 100 mg. Uyudu. Daha sakince.

Venlafaxin, 75 mg, 150 mg’ye arttırıldı, sonra 225 mg’ye.
Baş dönmesi, düşük tansiyon, baş ağrıları. Başka bir yan etki yok. Bıraktı.

Hasta Seroxat’ı geri çevirdi. Hipokondri – yavaş gelişen diskinezi ve yavaş gelişen bunama belirtisi olarak aralıklı göz kırpma ve ağır hafıza kaybını örnek gösteriyor.

Daha gereken tedavileri reddetti.

100 aspiron ve bir şişe Bulgar Cabarnet Savignon, 1986. Hasta bir kusmuk havuzunda uyandı ve ‘Köpekle yat ve bir dolu pireyle uyan.’ Ağır mide ağrısı. Başka bir yan etkisi yok.

Yorumun ne olacak?