Kendi beyninin labirentlerinde kaybolmuş biri…
TheCosmic » Labirentin Kütüphaneleri » “genç ruh gibi kokar”dı…

cobain_0002Tetiği çektim. Beowulf hiddet içindeydi.Aşk bereketlidir, Antipho. Aber den Einsamen hüll in deine Goldwoken! Herkes bıksın usansın diye, olabildiğince soğuk, hava, alkollü dilin alkollü bir kuyruğu olmalı. Illud iam voce extremo peto: Şafak kavur beni.Sonranın cehennemi.Elde var sıfır. Per mer si va ne la citta dolente, per me si va ne l’etterno dolore, per e si va tra la perduta gente. Yerleşikliğin donukluğu.Yana şeyler (listesi).Antik taziye ritüelleri. Ormanın kenarında: Niyawenhkowa kady nonwa onenh skennenjy thade -sarhadiyakonh. Sonsuz Yaşam Öğretisi, sanki ha Unas an sem-nek as met-th sem-nek anxet hems her xent Ausar.Işık Mihrabı (Mish-kat al-Anwar). Peut-etre L’immobilite des choses autour de nous leur est-elle imposee par notre pensee en fade d’elles. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci kromozomun ilk satırı: GATCAATGAGGTGGACACCAGAGGCGGGGGACTTGTAAATAACACTGGGCTGTAGGAGTGA. Aydınlanma. Patlamalı motor. Hayat. Uyuşma.Tekrar.Taklit.Çiçeği çeken ışık sizi de çeker.

Yorumun ne olacak?