Kendi beyninin labirentlerinde kaybolmuş biri…
TheCosmic » Labirentin Kütüphaneleri » Cinsellik Üzerine

Cinsellik Üzerine

S. Frenczi, W. Reich, W. B. Pomeroy

“Erkek, kendini bedensel ve entelektüel gücüyle benimsetir, kadının güzelliği ve diğer üstün yanları güçlü cins denilen erkek üzerine bile egemenlik kurmaya el verir.” -Sandor Ferenczi

“ve Papa ekliyor: “İnsanların özgür istemleriyle bir araya gelip cinsel ilişki kurmaları, bunu doğal gücüyle yaşam uyandırmaları, tanrının ve doğanın yasasına karşı gelmektir”(Hristiyan evliliği üzerine genelge).

İşte size uluslar arası gericiliğin yüzü.” -Wilhelm Reich.

Dipnot: Zamanımızın kapitalist ideolojilere hizmet eden iktidarlarının takındığı tavır çoğunlukla böyledir.Dolayısıyla okuduklarınızı günümüzle yani çevrenizde gelişen toplumsal yaşam ile ilişkilendirmeniz gerekmektedir.Hatırlayın; “en az üç cocuk, kürtaj yasağı vs. (!)”

“Gençliğin cinsel perhiz sorunu, salt tıbbi bir sorun değil, bunun dışında toplumsal düzene ve devrimci sınıf savaşımına ilişkin bir sorundur.” -Wilhelm Reich.

“Genç kızın düşü veya hayali çoğunlukla mehtap, serin bir meltem ve sevdiği erkek ile beraber olmanın verdiği sıcaklık ve mutluluktur.”  -W.B. Pomeroy

Kitap Cinselliğin Kökenleri, Gençliğin Cinsel Mücadelesi, Genç Kızlar ve Cinsel Sorunları olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.Bu bölümler farklı yazarlar tarafından kaleme alınmış ve farklı zaman aralıklarında basılmış üç kitabı ifade etmektedir.Kitabın ilk bölümü Sandor Ferenczi tarafından yazılmış olup, cinselliğin bireyoluşsal ve soyoluşsal kökenlerine değinmektedir.Bu bölümde cinsellik teorik ve evrimsel açıdan derinlemesine incelenmektedir.İkinci bölüm Wilhelm Reich tarafından kaleme alınmıştır.Cinsellik günümüz gençliği açısından doyurucu bir şekilde yorumlanmış ve cinselliğin toplum yaşamı, cinselliğe kapitalist, sosyalist, komünist rejimlerin bakış açıları ve cinsellikle alakalı olarak görmezden gelmenin aptallık olacağı tehlikeler tüm açıklığı ile ortaya serilmiştir.Üçüncü bölümün yazarı W.B Pomeroy’dur.Bu bölüm ile ilgili olarak yazar: ” Bu kitapta, bir genç kızın cinsel yaşamı açısından, daha iyinin olabilmesi için gerekli bilgiyi vermeye çalıştım.Kızların cinsel yaşamları ile ilgili en yeni ve güvenilir bilgileri genç kızların anlayabileceği şekilde sunmaya ve karmaşık dünyamızdaki yerlerini olumlu bir şekilde doldurmalarına yardımcı olmaya çalıştım.” demiştir.Bu bölümü genç kızlardan ziyade erkeklerin ve ebevyenlerin okumasının aile kurumu açısından ve toplumsal açıdan daha yararlı olacağına inanmaktayım.

Kitabın cinsellik üzerine yazılmış sıradan bir kitap olduğu kanısına kapılıp, okumamazlık etmeyin.Kitabın benliğinize ve dolayısıyla düşüncelerinize katkıları “salt cinselliğin” çok daha ötesinde olacaktır.

Yorumun ne olacak?