Kendi beyninin labirentlerinde kaybolmuş biri…
TheCosmic » İnsanoğlu » Kaybetmiş, yine kaybetmiş…

İnsanoğlunun gerçekleştiremediği her şey yeni doğmuş bir bebek kalıbındadır.Bebeciğin büyümesine çoğu kez epey bir zaman vardır ki sabrın insanoğlunun hamuruna yok denecek kadar az katıldığını varsayarsak; gerçekleştirilememişler, tahtlarından hiç kalkmayacaklardır ve ve hep hayal ülkesinde küçük bebek krallar olmaya devam edeceklerdir.Bir de hayal ülkesindeki tahtından kalkmış ve gerçekliklerin arasına girmeye hak kazanmış bebekler vardır ki; onlar 50’sine dahi gelseler yine bebektirler.Çünkü sahipleri gerçekleştirebildiklerinden istedikleri kazancı elde edemişlerdir ve dolayısıyla pes etmişlerdir.

Asıl sorun şu ki; kaybedenler hep aynıdır; hayallerin sahipleri…Gerçekleştirememiş kaybetmiş, gerçekleştirmiş; istediğini alamamış yine kaybetmiş.Bu sebeple hayallere açılan kapılar mühürlenmiş.İnsanoğlu realitenin göbek deliğinde sıkışıp kalmış.Fakat şurada öyle bir tezatlık vardır ki; insanoğlu gerçek-leştirememiş fakat gerçekliğe sığınmış.Asıl suçu realitede arayacağına, tüm suçları reel kimliğe bürünemeyen hayallerine yüklemiş.Oysa ki daha esnek bir dünya oluşturarak, hayallerin gerçeğe dönüşebilmesi için gerçeğe daha yumuşak kurallar bindirerek bunu başarabilirmiş.Fakat şimdiye kadar bu tezatlık farkedilmemiş; edilse de suç yaşamın başka öğelerine bindirilmiş.İnsanoğlu kendini değil; zamanı, evreni suçlamış.

Düşüncelere göre hayal çağı çoktan geçmiş veya hayaller başka baharlara ertelenmiş.İnsanoğlu zamanı yorumlarken yaşamın ötesini görmüş ki bu baharlar ölümden önce hiç gelmemiş.Zaman, doğru zaman değilmiş; yanlış damgasını yemeyen bir zaman kalmış zaten ki, o da bu damgayı yemiş.Kendisi eğri olan insan, herkesi bırak; herşeyi eğri sanmış.Düz mantık olayı yeryüzünde çok doğru kullanılmış.Zaman suçlanmış ya, evren, zamanın içinde olduğu için evrenin kendisi de bu yanılgıdan payını almış.Lakin bu düz mantık olayı bir yerde tıkanmış.Evreni de , zamanı da insanoğluna göre Tanrı yaratmış; fakat Tanrı’yı suçlamayı kimsenin bir tarafı yememiş.

O onu suçlamış, bu bunu, şu şunu suçlamış.İnsanoğlu bir tek kendini es geçmiş.Deve eğri olan beli ile aslan gibi görüneceğini sanmış.Yeryüzü halkının, başı toprakta bi deve kuşu olmadığı kalmış, kaldı ki o kılığa da bürünmüş; tüm yanılgılara kulağını kapamış.Çözümü o parti de, bu parti de, inanç sistemlerinde, otorite de aramış.Kendine durmadan bir efendi atamış ve hiçbir zaman kendisinin efendisi olmayı aklından geçirmemiş.Kendi hayal ülkesindeki bebecikleri tahtan kaldırıp, tahtın asıl sahibinin kendisi olduğunu düşünememiş.Bu sebeplerle hayallerde kendine yer edinen notalara, figürlere, aşklara ve cinsel bütün arzulara soytarı pelerini giydirilmiş, zorla! Müzik yasaklanmış; insan ruhu taş kesilmiş, dans yasaklanmış; insanoğlu güzeli yitirmiş, aşk ve cinsellik yasaklanmış; hayallerdeki soytarılar can bulmuş, millet birbirinin anasının bacısının ırzına geçmiş !

Yorumun ne olacak?